Huy Vũ Quang

Technical Director

Information

  • NameHuy Vũ Quang
  • Dob09/02/50464
  • GenderMale
  • JobTechnical Director

Contact

  • Emailhuy.vuquang@stdio.vn
  • Phone0901-360-430
  • Websitefb.com/vuquanghuy.306
  • PID5ef61e06a37a5e67beb44235

Introducing

Nghiên cứu, định hướng công nghệ, phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển phần mềm tại STDIO.
IO Stream

IO Stream Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
developer@iostream.co

383/1 Quang Trung, ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©IO Stream, 2013 - 2024