Minh Thành Nguyễn

CEO tại Food Meaning

Information

  • NameMinh Thành Nguyễn
  • Dob26/07/32292
  • GenderMale
  • JobCEO tại Food Meaning

Contact

  • Emailthanhnm.bd@gmail.com
  • Phone0941545499
  • Websitehttps://www.linkedin.com/in/minhthanh79/
  • PID5ef73bc98cb6e72db04a0740

Introducing

Kinh nghiệm làm việc: - 8/2019 - 2/2020: Phân tích kinh doanh tại Công ty đặt lịch y tế Oban. - 12/2018 - 7/2020: Phát triển nội dung cộng đồng XGR. - 1/2019 - Hiện tại: Phát triển nội dung tại Công ty STDIO. - 6/2018 - Hiện tại: Quản lý nội dung tại Công ty Food Meaning. Sản phẩm: - Trang web foodmeaning.vn.
IO Stream

IO Stream Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
developer@iostream.vn

383/1 Quang Trung, ward 10, Go Vap district, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©IO Stream, 2013 - 2023